Zasady rekrutacji

 Warunki zgłoszenia:

  • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie)
  • wypełnienie formularza rejestracji
  • uiszczenie I raty najpóźniej do 30 października 2021 r.


 

 

Wersja do druku