Odpłatność

Całkowity koszt za Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi za dwa semestry wynosi – 4.400,00 PLN 

Termin płatności - 30 października 2021 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia podyplomowe na 4 raty:

  • I rata w wysokości 1.100,00 PLN płatna do 30 października 2021 r.
  • II rata w wysokości 1.100,00 PLN płatna do 31 grudnia 2021 r.
  • III rata w wysokości 1.100,00 PLN płatna do 28 lutego 2022 r.
  • IV rata w wysokości 1.100,00 PLN płatna do 31 maja 2022 r.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
 NIP: 727-002-18-95

PKO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119

tytułem przelewu: 
K-99/SP ZZL 23

Wersja do druku