Program studiów

       

Przedmiot

Liczba
godzin

Forma
zajęć

Forma zaliczenia

1. Role ZZL w nowoczesnym przedsiębiorstwie

8

Wykład

Zaliczenie

2. Kształtowanie umiejętności menedżerskich

16

Ćwiczenia/ćwiczenia

Zaliczenie

3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

10

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

4. Zasady i narzędzia doboru pracowników

16

Wykład/Ćwiczenia

Egzamin cząstkowy

5. Controlling personalny

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

6. Zarządzanie karierą

10

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

7. Organizacja procesu szkoleniowego

8

Ćwiczenia

Zaliczenie

8. Motywowanie pracowników

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

9. Konstruowanie systemów wynagradzania

10

Ćwiczenia

Zaliczenie

10. Psychologiczne uwarunkowania
zarządzania zasobami ludzkimi

12

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

11. Kierowanie konfliktami i negocjacje

13

Wykład/Ćwiczenia

Egzamin cząstkowy

12. Prawne podstawy zarządzania zasobami
ludzkimi

8

Wykład

Zaliczenie

13. Zarządzanie kompetencjami

12

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

14. Metody badawcze problematyki
personalnej

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

15. Ochrona danych osobowych

5

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

16. Wybrane aspekty oceniania pracowników

10

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

17. Twórcze rozwiązywanie problemów

8

Ćwiczenia

Zaliczenie

18. Komunikacja interpersonalna

8

Ćwiczenia

Zaliczenie

19. Administrowanie zasobami ludzkimi

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

20. Coaching i mentoring

8

Ćwiczenia

Zaliczenie

21. Zarządzanie wiedzą w organizacji 8 Wykład/Ćwiczenia Zaliczenie

22. Budowanie zespołu

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

23. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

8

Wykład

Zaliczenie

24. Zarządzanie wynikami

8

Wykład/Ćwiczenia

Zaliczenie

25. Zarządzanie projektami ZZL 8 Ćwiczenia Zaliczenie
26. Employer Branding 8 Ćwiczenia Zaliczenie

27. Seminarium dyplomowe

5

Konwersatorium

Praca końcowa

 RAZEM: 245h (1h zajęć = 45 min.)